Spotkanie z podchorążymi z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie

W dniu 03.12.2021 r. w Zespole Szkół w Jabłonowie Pom. na zaproszenie koordynatora klas mundurowych w ramach cyklu spotkań promujących akademie wojskowe gościliśmy słuchaczy Lotniczej Akademii Lotniczej w Dęblinie. Gośćmi naszymi byli kpr. pchor. Julia SKONIECZNA oraz kpr. pchor. Łukasz KILIŃSKI. Oboje są absolwentami zaprzyjaźnionej szkoły z klasami mundurowymi z Golubia-Dobrzynia. Julia ukończyła z wyróżnieniem klasę mundurową i pierwszą lokatą szkołę, Łukasz natomiast to nasz „przyszyty” mundurowiec, który ukończył z nami kurs KPP.

Studenci przygotowali interesującą prezentację, którą wzbogacili ciekawymi opowiadaniami i własnymi doświadczeniami, jakie już zdobyli na uczelni.

Spotkanie minęło tak szybko, że nikt nie dostrzegł końca lekcji. Kadeci Militarni-Jabłonowo byli bardzo zadowoleni ze spotkania, które wyjaśniło im kilka szczegółów co do rekrutacji do „Szkoły orląt”.

W spotkaniu uczestniczyli kadeci klas trzecich oraz nowo wcieleni kadeci klasy pierwszej LO.

Bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.