Zajęcia w ramach WDS w 4pchem w Brodnicy

W dniu 17.11.2021 r. kolejny raz uczestniczyliśmy w zajęciach praktycznych realizowanych w 4 brodnickim Pułku Chemicznym w Brodnicy, która jest naszą patronacką jednostką wojskową. Zajęcia te realizowane są w ramach projektu MON.

Pod okiem instruktorów z 4 pchem doskonalili swoje umiejętności z zakresu taktyki, szkolenia strzeleckiego oraz pierwszej pomocy. Na terenie jednostki odwiedzili salę tradycji oraz ćwiczyli musztrę na placu apelowym.