Zajęcia w 4 pchem w ramach WDS oraz ślubowanie klas pierwszych

W dniu 28 kwietnia 2021 r. w ramach podpisanej umowy z 4pchem w Brodnicy kadeci klasy pierwszej oraz drugiej LO uczestniczyli w szkoleniu praktycznym z zakresu budowy i zasad użytkowania karabinka oraz przygotowanie żołnierza do działania na polu walki. Techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych. Zorganizowane przez 4 pchem w Brodnicy zajęcia na strzelnicy garnizonowej były pierwszym szkoleniem praktycznym realizowanym w ramach programu OPW dla klas pierwszych oraz kontynuacją szkolenia IV edycji CWKM dla klas drugich liceum.

Ostatnim elementem w tym dniu szkoleniowym było uroczyste ślubowanie, które złożyli kadeci klasy I LO. W tym roku z przyczyn związanych z ograniczeniami epidemicznymi ślubowanie nie odbyło się tradycyjnie w listopadzie, zostało przeniesione na kwiecień. To dla nas kolejne doświadczenie, a i wspomnień związanych z miejscem złożenia ślubowania będzie wiele. Zgodnie z regulaminem klas mundurowych „pierwszaki” złożyli ślubowanie i otrzymali stopień młodszego kadeta. Ślubowanie kadeci złożyli na sztandar szkoły a awansu dokonał koordynator klas mundurowych.

GALERIA ZDJĘĆ

Z żołnierskim pozdrowieniem

kpt. rez. mgr inż. Sławomir ŻOCHOWSKI

Zespół Szkół w Jabłonowie Pom.