Zajęcia WDS i egzamin końcowy kadetów III edycji CWKM

W dniu 17 marca 2021 r. na obiektach jednostki patronackiej, czyli 4.pchem odbyły się egzaminy końcowe dla kadetów klasy III LO w ramach zakończenia III edycji programu CWKM.

Realizując Program Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych specjaliści z pułku w ramach sprawdzenia praktycznych umiejętności kadetów realizowali zagadnienia z taktyki, terenoznawstwa oraz m.in. zasad posługiwania się bronią. Były też zagadnienia z POPL oraz OPBMR. Wszystkie elementy egzaminu zostały zrealizowane zgodnie obostrzeniami COVID-19.

Jednostka też pisała o nas na swojej stronie:

https://4pchem.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/egzaminy-koncowe-kadetow-zespolu-szkol-w-jablonowie-pomorskim/