Wojskowy Dzień Szkoleniowy w 4pchem – 23.09.2020 r.

W dniu 23 września udaliśmy się na zajęcia do 4 pchem do Brodnicy na wojskowy dzień szkoleniowy (WDS) w ramach III i IV edycji CWKM.

III edycja realizowana jest przez klasę III LO, natomiast IV edycję rozpoczęła II LOa. Klasy zostały podzielone na grupy szkoleniowe i każda realizowała swój program.

W ramach szkolenia kadeci zapoznani zostali z zagadnieniami z OPBMR, SERE oraz łączności. Ponadto odbyły się zajęcia z walki w bliskim kontakcie. Następne zajęcia w ramach WDS już w październiku.