ZALICZALIŚMY TEST SPRAWNOŚCIOWY DO POLICJI

W dniu 18.10.2019 r. mundurowcy zaliczali sprawnościowy test do policji. Była to ich druga próba, która miała pokazać jak ważna jest technika podczas pokonywania poszczególnych elementów toru.

Dziś każdy poprawił swój wynik, a przy okazji od dziś jest nowy rekord wśród kobiet i wynosi 1.23, …. i należy do kdt. Daria PACZKOWSKA. Niepokonany jest rekord szkoły, który należy do kdt. Paweł FABRYKIEWICZ i wynosi 1.02……

Aby zaliczyć test należy przebiec w czasie poniżej 1.41 … Natomiast, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów podczas kwalifikacji należy uzyskać czas 1.07